Dodacie podmienky.

  1. Predávajúci je povinný objednaný tovar odoslať v lehote, ktorá je uvedená pri každom produkte osobitne, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Dodacie lehoty sú určované na základe dodávateľsko-odberateľských skúseností, ale aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov.
  2. Ak je pri produkte uvedené, že tovar je na sklade v počte minimálne 1 kus, expedovaný bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.
  3. Ak sa v objednávke nachádza viac ako 1 ks tovaru a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
  4. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.
  5. Ak si kupujúci objedná produkt, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite bude o tejto skutočnosti informovaný (telefonicky, e-mailom), objednávka bude stornovaná a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  6. Kupujúci bude o expedovaní tovaru informovaný e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
  7. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
  8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  9. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú uviedol Kupujúci ako miesto dodania v elektronickej objednávke. Kuriérska služba telefonicky kontaktuje Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Naposledy zobrazené

Žiadne produkty
Porovnať 0